Triển lãm 25 năm trên đường đổi mới

Tình cảnh cơ cực của người nông dân Việt Nam đầu Thế kỷ 20
Tình cảnh cơ cực của người nông dân Việt Nam đầu Thế kỷ 20
TPO - Việt Nam - 25 năm trên đường đổi mới 1986-2011, qua tài liệu lưu trữ, vừa được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Tình cảnh cơ cực của người nông dân Việt Nam đầu Thế kỷ 20
Tình cảnh cơ cực của người nông dân Việt Nam đầu Thế kỷ 20.

Trung tâm lưu trữ quốc gia III, Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới.

Ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng bước chuyển mạnh mẽ từ 200 tài liệu, hiện vật được lựa chọn, sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, bảo tàng và được trưng bày trong triển lãm.

Trong đó có các dấu ấn quan trọng của lịch sử như, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12-1986. Đại hội tháng 12-1986, với tư duy mới, hành động mới, xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn, kém phát triển, từng bước đạt được những thành tựu to lớn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 30-4-1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Song song với việc hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, toàn Đảng, toàn dân ta chú trọng xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng đời sống kinh tế - xã hội của đất nước còn rất nhiều khó khăn.

Nội dung của triển lãm phần một với chủ đề "Việt Nam những năm trước đổi mới" thể hiện hình ảnh một đất nước hòa bình, thống nhất, cả nước tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, bước vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đất nước thống nhất sau năm 1975
Đất nước thống nhất sau năm 1975.

Phần hai của cuộc triển lãm thể hiện một hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển theo 3 nội dung: Những trăn trở, tìm tòi và thử nghiệm; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đường lối đổi mới; Một số thành tựu của công cuộc đổi mới.

Sau bước ngoặt lịch sử vào năm 1986, đến nay (25 năm), thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, có sự thay đổi toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong thời kỳ mới.

Xem thêm ảnh:

Một khu đô thị mới tại thủ đô Hà Nội
Một khu đô thị mới tại thủ đô Hà Nội .
Nhiều hiện vật được trưng bày tại bảo tàng
Nhiều hiện vật được trưng bày tại bảo tàng.
Các bạn trẻ chăm chú xem hỉnh ảnh đất nước thay đổi từng ngày
Du khách chăm chú xem hỉnh ảnh đất nước thay đổi từng ngày.
Triển lãm 25 năm trên đường đổi mới ảnh 7
Triển lãm 25 năm trên đường đổi mới ảnh 8
Triển lãm 25 năm trên đường đổi mới ảnh 9
Triển lãm đã thu hút được bàn bè quốc tế
Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của bạn bè quốc tế.
Theo Viết
MỚI - NÓNG