Triển khai thí điểm hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh

Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580
Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580
TPO - Các Văn phòng thí điểm hợp nhất là bộ máy giúp việc chung cho 3 cơ quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2019.

Sáng 29/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đại diện thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất, bao gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Tĩnh, Tp.Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang và 2 tỉnh Long An, Yên Bái dự kiến thực hiện thí điểm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành kế hoạch số 735 và giao Văn phòng Quốc hội nghiên cứu xây dựng Đề án và tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, bảo đảm thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sáp nhập.

Theo đó, các Văn phòng thí điểm hợp nhất là bộ máy giúp việc chung cho cả 3 cơ quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2019. Quá trình thí điểm trong thời gian một năm sẽ là cơ sở để tổng kết, đánh giá hoạt động của văn phòng chung, là một trong những cơ sở để tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các luật: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và để tổ chức thực hiện thống nhất trong cả nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cho biết, dự thảo hướng dẫn chuyển giao công chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo xác định biên chế công chức chuyển giao; thực hiện chuyển giao nguyên trạng biên chế công chức, hợp đồng lao động hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; chuyển giao tổ chức và đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trực thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội về công đoàn địa phương quản lý.

Dự thảo cũng chỉ rõ nội dung, chương trình lễ chuyển giao, việc tổ chức thực hiện, việc chuyển giao cơ sở vật chất và kinh phí đối với công tác tài chính, kế toán và đối với tài sản.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Số lượng Phó Chánh Văn phòng không vượt quá số lượng Lãnh đạo Văn phòng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi hợp nhất. Các địa phương xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng Phó Chánh Văn phòng theo quy định chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là vấn đề mới và khó nhưng cần quán triệt thống nhất để tổ chức triển khai thực hiện, thảo luận để góp phần đưa giải pháp giải quyết bất cập khó khăn; đồng thời lưu ý do đây là vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, cơ chế chính sách nên có sự phức tạp nhạy cảm, vì vậy quá trình thực hiện phải bảo đảm thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khách quan.

Trên cơ sở ghi nhận tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục thảo luận và có báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có văn bản hướng dẫn đến các tỉnh thực hiện thí điểm.

MỚI - NÓNG
Một bảo mẫu của Trường mầm non Nhân văn, quận 12 chuẩn bị rau, củ, quả để giao cho khách
Chủ trường, giáo viên mầm non buôn rau, bán cá cầm cự qua dịch bệnh
TPO - Một tuần vài lần, cô Viên, Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Đức, quận 12, TPHCM lại ra bến xe để nhận rau, củ, quả từ Đà Lạt do giáo viên của mình gửi xuống rồi rao bán online. Chỗ nào gần thì cô và đồng nghiệp giao, hàng nhiều, nặng thì đặt người ship… với hy vọng cầm cự qua đợt dịch COVID-19, chờ ngày trở lại trường.

Có thể bạn quan tâm