TPHCM ban hành kế hoạch bảo vệ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình thực hiện sáng kiến, kết quả không đạt hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu, gặp rủi ro hoặc thiệt hại thì cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá công tâm để xử lý. Các rủi ro đã được dự liệu trong kế hoạch thì có thể được xem xét miễn giảm trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý. 

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124 của Thành ủy TPHCM.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, những giải pháp, sáng kiến đổi mới, sáng tạo phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, nhận diện rõ những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không rõ ràng, không còn phù hợp với thực tiễn. Phương án giải quyết có tính đột phá phải được tính toán, cân nhắc cẩn thận, dự báo được tình huống xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị biện pháp khắc phục.

TPHCM ban hành kế hoạch bảo vệ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo ảnh 1

TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ảnh: Minh Hiệp

Các ý tưởng tham mưu, đề xuất, sáng tạo, đột phá trong xử lý công việc của từng cá nhân hoặc nhóm cá nhân, tổ chức phải có sự cam kết, được cấp có thẩm quyền thông qua và đồng ý về chủ trương, hỗ trợ về mọi mặt để thực hiện. Đối với trường hợp bức thiết, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề xuất, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định và chỉ đạo cụ thể.

Quá trình thí điểm thực hiện ý tưởng, cách làm đột phá, sáng tạo, cấp có thẩm quyền phải tăng cường kiểm tra giám sát, theo dõi để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Theo kế hoạch, các ý tưởng, giải pháp sáng kiến đột phá sẽ tập trung vào các chủ đề, như các chương trình, đề án, kế hoạch thành phần thuộc 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Bên cạnh đó là các vấn đề trọng điểm mà TPHCM đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đang tập trung giải quyết như quản lý đô thị, quản lý đầu tư, quản lý tài chính công, cải cách hành chính và các lĩnh vực khác.

Một số chính sách khuyến khích của TPHCM là khen thưởng vượt cấp, vượt bậc, đột xuất với những sáng kiến thực hiện thành công. Bên cạnh đó là chính sách đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm, đài thọ 100% kinh phí đào tạo với các cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc; sáng kiến thực hiện thành công. Quá trình thực hiện sáng kiến, kết quả không đạt hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu, gặp rủi ro hoặc thiệt hại thì cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá công tâm để xử lý. Các rủi ro đã được dự liệu trong kế hoạch thì có thể được xem xét miễn giảm trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý. Với rủi ro, thiệt hại ngoài dự liệu, nếu thực hiện đúng chủ trương, động cơ trong sáng không vụ lợi thì có thể được miễn giảm trách nhiệm.

MỚI - NÓNG