Có 1 kết quả :

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT trao quyết định cho ông Nguyễn Nam Long (đứng giữa)

VinaPhone có Tổng giám đốc mới

TPO - Ít ngày sau khi VinaPhone có Chủ tịch mới, ngày 8/4, ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.