Có 259 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và trả lời báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, ngày 1/2/2021 ảnh: Như Ý

'Biệt dược' chặn suy thoái, tiêu cực

TP - Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nghiêm trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng không ngừng đổi mới, tiên phong, kịp thời ban hành những quyết sách đúng đắn, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục tạo niềm tin, cũng như mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã được tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.