Có 14 kết quả :

Bộ NN&PTNT cho biết, tôm càng đỏ là loài sinh vật ngoại lai xâm hại, việc kinh doanh buôn bán ở Việt Nam là vi phạm pháp luật.

Tôm hùm đất Trung Quốc bị cấm bán ở Việt Nam

TPO - Bộ NN&PTNT cho rằng, loài tôm càng đỏ (tôm hùm đất) được đưa vào Việt Nam làm thực phẩm ở nhiều địa phương là loài sinh vật ngoại lai xâm hại; việc kinh doanh loài này là vi phạm pháp luật, cần ngăn sự phát tán của loài tôm này ra môi trường tự nhiên.
Tôm hùm đỏ- thủy sinh vật ngoại lai nguy hiểm được lén lút nuôi tại Việt Nam

Thủy quái tôm lai cua lén lút nuôi ở Việt Nam nguy hại ra sao?

TPO - Tôm rồng, hay còn gọi là tôm hùm đỏ, tôm hùm  đất, có xuất xứ từ Bắc Mỹ và có tới 500 loài khác nhau. Có loài, con lớn nhất chỉ bằng ngón tay, song có loài dài gần mét, nặng đến 5kg. Đây là giống tôm ngoại lại bị đánh giá khá nguy hại nhưng thời gian qua lại được lén lút nuôi ở Việt Nam.