Có 1 kết quả :

Một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại Gia Lai vừa bị tuyên phạt với bản án đích đáng

Gia Lai tăng tội phạm do... dịch bệnh

TPO - Trong năm 2020, theo UBND tỉnh Gia Lai, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở địa phương này còn sở hở, để nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội gia tăng. UBND tỉnh Gia Lai cho rằng nguyên dẫn đến các loại tội phạm do hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, kinh tế - xã hội khó khăn, tạo áp lực tội phạm, vi phạm pháp luật.