Có 9 kết quả :

Súng AK-47 phiên bản A3

AK-47 và M-16, súng nào tốt hơn?

TPO - Có rất nhiều cuộc tranh luận có thể sẽ không bao giờ được giải quyết – nước ngọt Coca Cola đấu với Pepsi, nhạc rock với nhạc country - nhưng khi nói đến súng, cuộc tranh luận đi sâu hơn các ý kiến đơn thuần, đặc biệt khi đó là AK-47 của Liên Xô so sánh với M16 của Mỹ.