Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phòng chống tội phạm, tham nhũng 2021

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ 3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ 3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ liên quan phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng 20/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao; các báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Viện trưởng VKSND tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt); Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác thi hành án; Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng… Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về những vấn đề liên quan.

Chiều cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Sáng ngày 21/9, Uỷ ban Thường vụ cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan báo chí không tham dự, đưa tin các nội dung kể trên.

Chiều cùng ngày, Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về đề nghị của TAND tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến. Đồng thời xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 8/2021).

Trong ngày làm việc cuối cùng của phiên họp (22/9), Uỷ ban Thường vụ sẽ xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát các chuyên đề:

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Chuyên đề do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

“Việc thực hiện các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Chuyên đề do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Chuyên đề do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

“Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”. Chuyên đề do Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

MỚI - NÓNG