Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Ảnh: Nguyễn Hiếu.
Ảnh: Nguyễn Hiếu.
TPO - Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thưc hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Tham dự buổi làm việc có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư và Quân đội.

Theo Bộ Quốc phòng, Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã giao đất quốc phòng để các đơn vị, doanh nghiệp quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện ký hợp đồng sử dụng đất theo phương thức trả tiền sử dụng đất hàng năm, số thu nộp về ngân sách nhà nước, cơ chế đó đang được thực hiện cho đến nay.

Cùng với việc giao đất quốc phòng cho các doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước để đầu tư sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị quốc phòng, sử dụng hoạt động kinh tế kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản, đất đai, tăng thu ngân sách, cải thiện thu nhập người lao động... 
Việc khai thác, sử dụng có thời hạn đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bảo đảm đúng nguyên tắc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đặc thù trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm trực tiếp, thường xuyên cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa dự trữ lâu dài nguồn đất đai phục vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra; vừa mang lại hiệu quả kinh tế, chống lãng phí nguồn lực của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm, góp phần giải quyết chính sách hậu phương quân đội...
Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng ảnh 1 Ảnh: Nguyễn Hiếu.
Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng đã tích cực chỉ đạo cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội với mục tiêu, cơ cấu lại nhằm giảm mạnh số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng của đất nước. Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuần túy, thương mại, xây dựng, dịch vụ... Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ 4.0, như Tâp đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, khối công nghiệp quốc phòng... Khối doanh nghiệp quân đội hàng năm thu nộp khoảng 41.000 tỷ cho ngân sách nhà nước (chiếm xấp xỉ 16% tổng số ngân sách do các doanh nghiệp nhà nước thu nộp), tạo ra doanh thu đạt khoảng 5% GDP của đất nước. Căn cứ Luật đất đai và các quy định của Chính phủ, trước những vướng mắc và hạn chế trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quân ủy T.Ư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết xử lý; theo đó xác định: Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng phải quán triệt và chấp hành nghiêm quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặt dựới sự lãnh đạo, chi đạo trực tiếp của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; bảo đảm quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để phát sinh tranh chấp, lấn chiếm; chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chỉ huy cấp trên, trước Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và trước pháp luật về những sai phạm của đơn vị mình. Nghiêm cấm sử dụng đất quốc phòng sai quy định; chấm dứt ký hợp đồng liên doanh, liên kết, mở mới các dự án có sử dụng đất quốc phòng; kiên quyết thu hồi đất đối với các hợp đông liên doanh, liên kết hêt thời hạn hoặc sai phạm, không hiệu quả. Các hợp đồng đã được ký kết trước đây có hiệu quả, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì quản lý chặt chẽ, không gia hạn hợp đồng, không để tranh chấp, lấn chiếm; các trường hợp sai phạm, không hiệu quả thì kiên quyết thanh lý, thu hồi đất. 
Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xử lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo đúng người, đúng pháp luật, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm. Những trường hợp vi phạm chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.
MỚI - NÓNG