Có 1 kết quả :

Nhà một người Bỉ gốc Việt treo cờ cảm ơn ngành y tế

Những ngày cấm túc

TP - Đồng nghiệp cũ báo Tiền Phong thân mến. Tình hình ở nhà thế nào rồi? Bỉ đang đỉnh dịch. Tôi vẫn ổn. Nhưng chắc không lâu nữa đâu. Tôi nhớ nghề báo của chúng ta rất quan trọng chuyện dùng từ. Nên tôi thích từ “bão” một y tá ở Bỉ sử dụng hơn là “toang”. “Bão” còn hi vọng sẽ qua và hồi phục, chứ “toang” rồi lành lặn trở lại thế nào?