Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A, A1, B, C, D

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cung cấp thống kê lũy kế kết quả theo tổ hợp các môn của khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).

Đây là dữ liệu quan trọng để các thí sinh có thể căn cứ để nộp hồ sơ vào các trường đại học, cao đẳng từ ngày 1/8. Dựa vào dữ liệu này, thí sinh có thể biết được vị trí, xếp hạng của mình trong từng khối thi truyền thống A, A1, B, C, D.

Theo bảng thống kê này, ở khối A, có 2 thủ khoa đạt 29,5 điểm. 

Khối A1 có 1 thủ khoa đạt 28,75 điểm.

Khối B có 2 thủ khoa đạt 29,75 điểm.

Khối C có 1 thủ khoa đạt 28,5 điểm.

Khối D có 1 thủ khoa đạt 28,25 điểm.

Toàn bộ phổ điểm chi tiết từng khối thi A, A1, B, C, D như sau:

Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A, A1, B, C, D ảnh 1 
Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A, A1, B, C, D ảnh 2 
Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A, A1, B, C, D ảnh 3 
Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A, A1, B, C, D ảnh 4
Thống kê điểm thí sinh theo khối thi A, A1, B, C, D ảnh 5 
MỚI - NÓNG