Có 5 kết quả :

Bầu cử thị trưởng New York (Mỹ)

Bầu cử thị trưởng New York (Mỹ)

TPO – Hàng triệu cử tri thành phố New York (Mỹ) hôm nay (5/11) bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử thị trưởng New York với nhiều dự đoán ông Bill de Blasio sẽ thay thế thị trưởng đương nhiệm Michael Bloomberg.