Thi đua đặc biệt phòng, chống đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng trao đổi với các lực lượng phòng, chống dịch (ảnh Nhật Minh)
Thủ tướng trao đổi với các lực lượng phòng, chống dịch (ảnh Nhật Minh)
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Mục tiêu của kế hoạch là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên", thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Nội dung thi đua là phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu... thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đấu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Một nội dung quan trọng khác của đợt thi đua lần này là triển khai hiệu quả, an toàn chiến lược vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng; “ngoại giao vắc xin”; nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng y khoa trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp vắc xin...

Về tổ chức thực hiện, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Căn cứ thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

MỚI - NÓNG