Thanh tra việc cho thuê tầng dịch vụ khu TĐC

Thanh tra việc cho thuê tầng dịch vụ khu TĐC
TP - Ngày 24/11, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, báo cáo cụ thể diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1, 2 tại các nhà chung cư tái định cư. 

Với diện tích do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tự bố trí cho các đơn vị sử dụng khi chưa có chấp thuận của cấp có thẩm quyền, thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra theo quy định có vi phạm phải kết luận, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan…

MỚI - NÓNG