Thanh tra 25 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

TP - BHXH Việt Nam cho biết, Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa thành lập đoàn thanh tra tại 25 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. 

Tại 25 DN bị thanh tra, số nợ BHXH, BHYT (tính đến 31/7/2014) là 7,2 tỷ đồng. Ngay trong thời điểm thanh tra, các DN đã khắc phục, nộp tiền nợ BHXH, BHYT 1,7 tỷ đồng.


Theo BHXH Việt Nam, qua thanh tra cho thấy, việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động (NLĐ) tại các DN chưa cao. 

Nhiều DN thu tiền BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ nhưng không nộp cho cơ quan BHXH, dẫn đến nợ đọng trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

MỚI - NÓNG