Thanh Hóa: Kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội

TPO - Kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, năng lực sản xuất và quy mô kinh tế tăng nhanh là một trong những kết quả nổi bật của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua.

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng 27/10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước- một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thanh Hóa: Kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội ảnh 1 Toàn cảnh phiên họp sáng 27/10
Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, năng lực sản xuất và quy mô kinh tế tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng nhanh, năm 2020 gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện; tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành bình quân hằng năm dự kiến đạt 3%, vượt kế hoạch. Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá, bình quân hằng năm dự kiến tăng 20,1%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều cơ sở công nghiệp mới, đặc biệt là Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (một trong 3 dự án công nghiệp lớn nhất cả nước); đồng thời triển khai xây dựng một số dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thanh Hóa: Kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội ảnh 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII 
Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng trưởng cao, bình quân hằng năm dự kiến tăng 12,14%. Các sản phẩm vật liệu xây dựng tỉnh có thế mạnh phát triển nhanh. Dịch vụ phát triển khá, nhiều lĩnh vực khởi sắc; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm dự kiến đạt 8,6%. Các ngành dịch vụ có lợi thế: du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không phát triển mạnh. Các ngành tài chính ngân hàng, viễn thông, logistics phát triển khá. Giá trị xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao; năm 2020 dự kiến đạt 3,57 tỷ USD, gấp 1,8 lần mục tiêu Đại hội, gấp 2,5 lần năm 2015.

Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm dự kiến đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; năm 2020 dự kiến đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015. Các thành phần kinh tế có bước phát triển. Kinh tế nhà nước tiếp tục được sắp xếp, đổi mới. Kinh tế hợp tác xã có chuyển biến tích cực. Kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh; năm 2020 dự kiến đạt 47,8 doanh nghiệp/1 vạn dân, gấp 2 lần so với năm 2015.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng: Năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản dự kiến còn 10,4%, giảm 7,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 48,2%, tăng 8,9%; dịch vụ chiếm 32,2%, giảm 6,3%; thuế sản phẩm chiếm 9,2%, tăng 4,8%, so với năm 2015Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hằng năm dự kiến đạt 11%, đạt mục tiêu Đại hội, cao hơn nhiều so với giai đoạn 2011 - 2015 (7,53%).

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt mục tiêu Đại hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển theo hướng hiện đại, tạo ra diện mạo mới cho phát triển của tỉnh. Nhiều công trình giao thông lớn, có tính kết nối liên vùng, kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh được đầu tư. Hệ thống cảng biển (cảng nước sâu, cảng tổng hợp) được quy hoạch và đầu tư, năm 2019 đã đưa tuyến container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn vào hoạt động hiệu quả. Hạ tầng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch... được đầu tư, nâng cấp. Tốc độ đô thị hóa được đẩy mạnh; dự kiến tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 là 35%, đạt mục tiêu Đại hội.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, như Giáo dục và Đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật, từ năm 2016 đến nay, đạt 16 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; luôn đứng trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi THPT toàn quốc. Các vấn đề bức xúc trong giáo dục đã được chấn chỉnh.

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 72,2%, vượt mục tiêu Đại hội. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền đạt kết quả rõ rệt, năn lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tư tưởng tiếp tục được đổi mới, có tác động lan tỏa rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường...

Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khách đi xe buýt 3 tháng đầu năm 2021 giảm hơn 10%

Khách đi xe buýt giảm hơn 10%

TPO - Tuy đạt được một số kết quả, trong đó có mở mới 7 tuyến buýt, tuy nhiên đề cập đến kết quả hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 (Quý I), ngày 16/4 lãnh đạo Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, lượng khách mua vé đi xe buýt giảm hơn 10% so với năm trước.