Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch COVID-19

Bang New York đang lâm nguy do COVID-19. Tàu bệnh viện Comfort 1.000 giường bệnh của hải quân Mỹ nhanh chóng tiến vào thành phố New York để trợ giúp.

Có thể bạn quan tâm