Tạm ngưng 13 dự án khai thác cát trên sông Đồng Nai

Các xà lan khai thác cát trên sông Đồng Nai.
Các xà lan khai thác cát trên sông Đồng Nai.
TPO - Qua khảo sát tình hình khai thác cát trên thượng nguồn Sông Đồng Nai, ngày 26/5 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất tạm ngưng 13 dự án khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh (thuộc các huyện: Nam Cát Tiên, Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) và Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Tất cả các dự án khai thác cát này này đều do tỉnh Lâm Đồng cấp phép.

Trước đó tỉnh Đồng Nai đã ngưng 2 dự án khai thác cát trên đoạn sông này. Kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp sau khi được cấp phép đều tận dụng dụng để hút cát suốt ngày đêm, làm nhiều đoạn bờ sông bị sạt lỡ nghiêm trọng. Cơ quan quản lý nhà nước lại không thể kiểm soát được việc chấp hành các nội dung cam kết theo giấy phép, không kiểm soát được công suất khai thác.

2 tỉnh thống nhất, sẽ tạm ngưng tất cả các dự án trong vòng 3 tháng để đánh giá lại trữ lượng và đề ra các giải pháp để quản lý chặt chẽ, chấn chỉnh lại hoạt động khai thác cát tại khu vực này. Các doanh nghiệp khai thác cát tiếp tục vi phạm  sẽ bị thu hồi giấy phép.

MỚI - NÓNG