Có 1 kết quả :

VietCredit đồng hành cùng giải Marathon Dalat Ultra Trail năm 2022

VietCredit đồng hành cùng giải Marathon Dalat Ultra Trail năm 2022

Giải chạy Dalat Ultra Trail (DUT) 2022 thu hút hơn 4.000 vận động viên đã diễn ra thành công từ ngày 25 đến 27/3/2022 tại Đà Lạt. Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) vinh dự là nhà tài trợ đồng hành cùng ban tổ chức và có đoàn cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia giải chạy.