Syria đủ sức khiến Mỹ lao đao nếu dám tấn công lần nữa?

Damascus sẽ không dung thứ bất kỳ một cuộc tấn công nào của quân đội Mỹ nhằm vào quân Chính phủ Syria.