Sức mạnh của những cây búa chiến thời trung cổ

Những cây búa chiến này được tạo ra không phải để phá vỡ áo giáp thép. Nó được sử dụng để tác động lực thông qua lớp giáp vào cơ thể của kẻ địch.  

Có thể bạn quan tâm