Sơ tuyển đầu tư cao tốc Bắc-Nam: Tất cả các đoạn đều có nhà đầu tư

8 đoạn cao tốc Bắc - Nam kêu gọi BOT đều có nhà đầu tư trong nước quan tâm nộp hồ sơ dự sơ tuyển.
8 đoạn cao tốc Bắc - Nam kêu gọi BOT đều có nhà đầu tư trong nước quan tâm nộp hồ sơ dự sơ tuyển.
TPO - Sau 30 ngày mở bán hồ sơ sơ tuyển tìm nhà đầu tư thực hiện 8 đoạn cao tốc Bắc – Nam theo hình thức BOT, các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã nhận về 32 hồ sơ. Tất cả các dự án đều có nhà đầu tư tham gia.

Theo tin từ Bộ GTVT, sau khi hết hạn bán và tiếp nhận hồ sơ mời sơ tuyển các đoạn BOT cao tốc Bắc - Nam, các ban quản lý dự án của bộ đã bán được 93 bộ hồ sơ. 

Đến thời điểm đóng thầu, các ban quản lý dự án đã nhận được 32 bộ hồ sơ của nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước tham gia dự tuyển ở tất cả 8 đoạn đưa ra chào thầu. Trong đó, dự án nhận nhiều hồ sơ nhất là 9 bộ, dự án ít nhất là 2 bộ. 

Sau khi hủy đấu thầu quốc tế, Bộ GTVT đã giảm một số tiêu chí để tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư trong nước tham gia đấu thầu đầu tư 8 đoạn BOT cao tốc Bắc – Nam. 

Cụ thể, về năng lực kinh nghiệm, nhà đầu tư đủ điều kiện khi từng tham gia 1 gói thầu xây lắp có giá trị vốn tối thiểu bằng 20% giá trị xây lắp của dự án tham gia đấu thầu (thay vì mức 30% như hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế trước đó).

Về liên danh nhà đầu tư, vẫn giữ quy định nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải chiếm ít nhất 30% vốn góp trong liên danh, mỗi liên danh không quá 5 nhà đầu tư. Tuy nhiên, bỏ quy định các nhà đầu tư khác tham gia trong liên danh phải chiếm tối thiểu 15% vốn góp. 

Ngoài ra, nhà đầu tư có phần vốn nước ngoài vẫn được tham gia đầu tư (hoặc tham gia các liên danh nhà đầu tư), với điều kiện phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% (tức nhà đầu tư nươc ngoài không nắm cổ phần chi phối)...

Các đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 kêu gọi đầu tư tư nhân theo hình thức BOT, gồm: Đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

MỚI - NÓNG