Có 80 kết quả :

Ngày 24/4 Việt Nam ghi nhận 8.813 ca COVID-19

Ngày 24/4 Việt Nam ghi nhận 8.813 ca COVID-19

TPO - Ngày 24/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.553 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố, có 6.245 ca cộng đồng.
Ngày 4/4, Việt Nam ghi nhận 48.717 ca COVID-19

Ngày 4/4, Việt Nam ghi nhận 48.717 ca COVID-19

TPO - Ngày 4/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 48.715 trường hợp trong nước (giảm 2.015 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 34.690 ca cộng đồng.
Ngày 2/4, Việt Nam ghi nhận 65.619 ca COVID-19

Ngày 2/4, Việt Nam ghi nhận 65.619 ca COVID-19

TPO - Ngày 2/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.939 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 42.193 ca cộng đồng.
Ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận 72.556 ca COVID-19

Ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận 72.556 ca COVID-19

TPO - Ngày 1/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 72.555 trường hợp trong nước (giảm 8.272 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 51.351 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca.
Ngày 31/3, Việt Nam ghi nhận 80.838 ca COVID-19

Ngày 31/3, Việt Nam ghi nhận 80.838 ca COVID-19

TPO - Ngày 31/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 80.838 ca nhiễm mới với 11 ca nhập cảnh và 80.827 trường hợp trong nước (giảm 4.932 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 56.105 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 11.517 ca.
Ngày 30/3, Việt Nam ghi nhận 85.765 ca COVID-19

Ngày 30/3, Việt Nam ghi nhận 85.765 ca COVID-19

TPO - Ngày 30/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 85.765 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 85.759 trường hợp trong nước (giảm 2.619 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 62.336 ca cộng đồng.
Ngày 29/3, Việt Nam ghi nhận 88.378 ca COVID-19

Ngày 29/3, Việt Nam ghi nhận 88.378 ca COVID-19

TPO - Ngày 29/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 88.378 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 88.376 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.003 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 61.258 ca trong cộng đồng).
Ngày 24/3, Việt Nam ghi nhận 120.000 ca COVID-19

Ngày 24/3, Việt Nam ghi nhận 120.000 ca COVID-19

TPO - Ngày 24/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới với 8 ca nhập cảnh và 119.992 trường hợp trong nước (giảm 7.886 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 84.819 ca cộng đồng.
Ngày 23/3, Việt Nam ghi nhận 127.883 ca COVID-19

Ngày 23/3, Việt Nam ghi nhận 127.883 ca COVID-19

TPO - Ngày 23/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới với 5 ca nhập cảnh và 127.878 trường hợp trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 89.186 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Tuyên Quang đăng ký bổ sung 12.954 ca.