Có 1 kết quả :

Những chiến sĩ canh giấc ngủ cho Người

Những chiến sĩ canh giấc ngủ cho Người

TPO - Với mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lăng Bác, việc hoàn thành tốt nhất trọng trách cao cả và thiêng liêng được giao chính là cách để thể hiện tình yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.