Có 2 kết quả :

Chạy bộ giờ đây đã trở thành bộ môn thể thao của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng ai

Adidas cùng hàng ngàn runner tạo nên siêu phẩm giày chạy Ultraboost

Trong những năm gần đây, chạy bộ đang dần trở thành một môn thể thao cộng đồng phổ biến trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, các câu lạc bộ chạy, cộng đồng runner đang được hình thành và ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các giải fun run (chạy vì mục đích xã hội) cũng được tổ chức thường xuyên với quy mô ngày càng lớn hơn. Chạy bộ giờ đây đã trở thành bộ môn thể thao của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng ai.