Sẽ đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở

Sẽ đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu kết quả tổ chức thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT để hoàn thiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”.

Năm 2014, Bộ GTVT tổ chức thi tuyển các chức danh: Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa.

Qua thí điểm cho thấy, công tác thi tuyển lãnh đạo tại Bộ GTVT thu được kết quả tốt, nhiều bài học kinh nghiệm cần được tổng hợp đưa vào Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng” do Bộ Nội vụ xây dựng.

Đề án đưa ra 5 nội dung đổi mới cách tuyển chọn bao gồm:

Quy định rõ, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong giới thiệu, đề xuất, bổ nhiệm nhân sự; mở rộng phạm vi đề cử, đăng ký dự tuyển lãnh đạo quản lý; bổ sung người dự tuyển phải trình bày chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu tín nhiệm và đổi mới công tác bổ nhiệm lại.

MỚI - NÓNG