Có 15 kết quả :

Dự án Khu công nghệ Môi trường xanh Long An - Phối cảnh hoa sen

Khởi động khu công nghệ môi trường xanh Long An

TP - Với diện tích hơn 1.700ha và tổng vốn đầu tư lên hơn 700 triệu USD, dự án Khu công nghệ Môi trường xanh Long An được xem là khu xử lý rác hiện đại nhất trong tương lai, đảm nhận xử lý rác cho 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.