Quảng Trị:

Quy hoạch xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường

Quy hoạch xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường
TP - Dự án Quy hoạch xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị do Tiến sĩ Trần Văn Ý- Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm Chủ nhiệm chính thức khởi động vào đầu năm 2008 này.

Dự án gồm những phần như giới thiệu điều kiện KT-XH và định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Trị đến năm 2010; hiện tượng môi trường, dự báo biến động môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường và các đề xuất quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn Quảng Trị; xây dựng mạng lưới quan trắc gắn với việc quan trắc môi trường nước mặn, môi trường không khí...

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm