Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi, trước khi bế mạc

Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi, trước khi bế mạc
TP - Theo chương trình, tuần này Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town. 

Đặc biệt, quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015, Nghị quyết về giám sát chuyên đề. 


Ngoài ra, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) vào ngày 24/6.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm