Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao

0:00 / 0:00
0:00
Quốc hội sẽ miễn nhiệm, bầu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín
Quốc hội sẽ miễn nhiệm, bầu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín
TPO - Trong tuần làm việc thứ hai, bắt đầu từ ngày 30/3, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sẽ làm về công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu mới tân Chủ tịch Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, ngày 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau khi thảo luận ở đoàn, chiều cùng ngày, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sang ngày 31/3, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Việc kiện toàn nhân sự thay thế sẽ được Quốc hội tiến hành vào ngày hôm sau.

Tiếp tục về công tác nhân sự, ngày 1/4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sang ngày 2/4, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Công tác nhân sự sẽ được Quốc hội tiến hành vào tuần sau đó.

Theo Hiến pháp, các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sau khi được bầu, sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Việc kiện toàn sớm các chức danh lãnh đạo của Nhà nước ngay tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đảm bảo sự chuyển tiếp, kế thừa, giúp bộ máy được hoạt động liên tục, thông suốt, không bị ngắt quãng.

MỚI - NÓNG