Quảng Ngãi lấy ý kiến hủy bỏ loạt đồ án quy hoạch khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc lấy ý kiến về việc hủy bỏ quy hoạch loạt khu đô thị ở TP Quảng Ngãi dựa trên công văn chỉ đạo của UBND tỉnh này.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa có công văn đề nghị Sở Tư pháp, UBND TP Quảng Ngãi, UBND huyện Tư Nghĩa nghiên cứu, tham gia góp ý nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị trên địa bàn.

Theo đó, các dự án được đề nghị hủy bỏ quy hoạch gồm Khu đô thị Bàu Giang; Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị TP Quảng Ngãi; Khu đô thị mới nam Trường Chinh; Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nghĩa Dõng; Khu đô thị bờ nam sông Trà Khúc.

Việc lấy ý kiến về việc hủy bỏ quy hoạch các khu đô thị trên dựa trên công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Các Sở, địa phương trên được đề nghị gửi ý kiến trước ngày 8/7 để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi lấy ý kiến hủy bỏ loạt đồ án quy hoạch khu đô thị ảnh 1

Việc lấy ý kiến về việc hủy bỏ quy hoạch loạt khu đô thị ở TP Quảng Ngãi dựa trên công văn chỉ đạo của UBND tỉnh này.

Trước đó, UBND TP Quảng Ngãi cũng đã ban hành 10 quyết định bãi bỏ các quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn, được ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2019.

Tiêu biểu như: Khu dân cư Nhân Hòa kết hợp chỉnh trang đô thị, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi; Khu dân cư Thống Nhất kết hợp chỉnh trang đô thị, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi; Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, TP Quảng Ngãi; Khu dân cư phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp, TP Quảng Ngãi…

Các quyết định được ban hành dựa trên nội dung báo cáo đề xuất của Phòng Quản lý đô thị TP Quảng Ngãi tại Báo cáo số 89, về việc bãi bỏ các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư, khu đô thị đối với những dự án đã chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư và kết luận của ông Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi tại cuộc họp ngày 10/5/2022.

Công tác quản lý Nhà nước tại các khu vực nêu trên sau khi bãi bỏ quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được thực hiện theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Quảng Ngãi đến năm 2040, đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 949 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực đó.

MỚI - NÓNG