PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2021

0:00 / 0:00
0:00
Với nỗ lực trong quản lý điều hành sản xuất và giá dầu duy trì ở mức khả quan, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu Quý I/2021

Bước vào năm 2021, PVEP xác định mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tối ưu tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, chủ động thích ứng với mọi biến động của thị trường cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành. Với những mục tiêu như vậy, PVEP đã xây dựng các giải pháp triển khai cụ thể, chi tiết thông qua việc ban hành các kế hoạch/chương trình hành động; phân giao chỉ tiêu và nhiệm vụ đến từng Đơn vị/Dự án, từng bộ phận chuyên môn.

PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2021 ảnh 1

Lãnh đạo PVEP kiểm tra tình hình họa động tại giàn Đại Hùng 01

Với những nỗ lực, giải pháp cụ thể, trong Quý I năm 2021, PVEP đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tiếp tục đóng góp lớn cho NSNN.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong Quý I/2021 là 0,89 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch Quý I và 26% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng dầu & condensate khai thác đạt 0,65 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch Quý I và 28% kế hoạch năm; sản lượng khí bán đạt 246 triệu m3. Sản lượng khai thác dầu thực tế cao hơn kế hoạch do hầu hết các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự báo.

Với giá dầu trong những tháng đầu năm duy trì ở mức khả quan cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính Quý I. Tổng doanh thu ước tính 6.951 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch Quý I và đạt 35% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ chi phí ước tính 2.232 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 1.191 tỷ đồng; Nộp NSNN là 1.709 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch Quý I và đạt 35% kế hoạch năm.

Trong Quý I/2021, tại các Đơn vị/Dự án không xảy ra sự cố/tai nạn, tình hình an ninh an toàn biển được duy trì, đảm bảo tốt; các vụ vi phạm được kiểm soát, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến việc vi phạm các công trình dầu khí tại các đơn vị từ các đối tượng tàu cá ngư dân, tàu lạ nước ngoài.

MỚI - NÓNG