Phú Quốc yêu cầu cán bộ dừng đi nước ngoài để giải quyết việc đất đai

Một dự án phân lô bán nền sát bìa rừng trên đảo Phú Quốc
Một dự án phân lô bán nền sát bìa rừng trên đảo Phú Quốc
TPO - Huyện uỷ Phú Quốc (Kiên Giang) vừa có công văn yêu cầu các cán bộ, đảng viên tạm dừng việc đi nước ngoài từ nay cho đến hết tháng 9/2018 để tập trung giải quyết công việc đất đai.

Cụ thể, trong văn bản số 554 đó ông Nguyễn Đức Kỉnh - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Phú Quốc kí ngày 16/5/2018 nêu rõ: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan ban ngành, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt một số việc:

Tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt công văn số 535-CV/HU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công văn số 623-CV/TU ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tuyên truyền quán triệt cho cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chỉ thị 137 CT-UBND, ngày 17/01/2018 và công văn 651/UBND- KTCN, ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc; Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên tham gia làm môi giới mua bán trái phép đất đai, tài nguyên trên địa bàn huyện.

Đặc biệt tạm dừng việc cho đi nước ngoài đến hết tháng 9/2018 đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các cán bộ đảng viên chủ chốt các xã, thị trấn; cán bộ công chức viên chức cơ quan có liên quan đến công việc quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý rừng, thanh tra.. .,kể cả các bộ phận dịch vụ công của huyện và các xã, thị trấn để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ tốt cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương và tỉnh.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, có rất nhiều cán bộ từ cấp xã, thị trấn đến các phòng ban, lãnh đạo chủ chốt của huyện Phú Quốc đã được doanh nghiệp “tài trợ” đi “học hỏi kinh nghiệm” nước ngoài dưới nhiều hình thức. 

Hiện Thanh tra Chính phủ cùng rất nhiều lực lượng phối hợp khác, trong đó có cả công an vào cuộc điều tra những vấn đề liên quan đến mua bán, lấn chiếm đất đai trên đảo. Vì thế, lãnh đạo huyện, xã và các ngành liên quan phải “dừng đi nước ngoài” để phục vụ cho công việc thanh tra, điều tra.

Chính quyền hạn chế, yếu kém

Đó là ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc sau cuộc họp vào đầu tháng 5/2018. Theo đó: Công tác quản lý, điều hành của chính quyền còn hạn chế. Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, dân cư, đô thị, môi trường, phòng chống phá rừng còn nhiều yếu kém, thậm chí có lúc, có nơi có biểu hiện buông lỏng. Tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, hình thành những băng nhóm tội phạm, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ của một số cán bộ chưa cao, còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét: Hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Cụ thể: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc có việc còn thiếu sâu sát. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND huyện còn hạn chế, thiếu kiên quyết , buông lỏng trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành của huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có mặt thiếu chặt chẽ.

MỚI - NÓNG