Ông Nguyễn Đức Thụy thôi chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ông Nguyễn Đức Thụy thôi chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings từ ngày 29/02/2020
Ông Nguyễn Đức Thụy thôi chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings từ ngày 29/02/2020
TPO - Theo thông tin từ HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings, vì lý do cá nhân, từ ngày 29/02/2020, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ thôi chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaihodings. Việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings đã được thông báo tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội.

Cụ thể, tại Đại hội thường niên HĐQT diễn ra ngày 29/02/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các ông/bà: Vũ Ngọc Định; Nguyễn Đức Thụy; Nguyễn Thị Phương.

HĐQT tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với các ông: Nguyễn Chí Kiên; Trương Anh Tú; Vũ Đình Hưng; Nguyễn Văn Thuyết; Bùi Xuân Thức.

Các Thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Chí Kiên, sinh năm 1978 nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings. Sau khi tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung, thành viên ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông: Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch HĐQT; Vũ Đình Hưng - Tổng Giám đốc; Bà Nguyễn Thị Vụ - Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Đức Thụy thôi chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings ảnh 1 Các thành viên HĐQT mới Công ty Cổ phần Thaiholdings ra mắt

Sau khi có kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings tiến hành thông qua tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án kinh doanh năm 2020.

Năm 2019, Công ty Cổ phần Thaiholdings có vốn điều lệ 539 tỷ đồng; Tổng doanh thu của Công ty đạt trên 780 tỷ đồng; Đạt lợi nhuận sau thuế trên 46 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Thaiholdings dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng; Tổng doanh thu Công ty 3.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua, năm 2020, Công ty Cổ phần Thaiholdings dự kiến phát hành thêm 255 triệu cổ phần; Tổng giá trị dự kiến phát hành tương đương 2.550 tỷ đồng; Tổng số vốn sau chào bán 3.089 tỷ đồng; Thời gian dự kiến phát hành Quý II/2020 (sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).    

Số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.550 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển doanh thu và lợi nhuận. Trong trường hợp số vốn huy động không đạt dự kiến, Công ty sẽ bù đắp cho phương án sử dụng vốn bằng nguồn huy động khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm các đơn vị để đầu tư cho phù hợp với định hướng và tình hình thực tế trên thị trường. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

MỚI - NÓNG