Ninh Bình có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng tặng hoa các ông Đinh Chung Phụng, Chu Thanh Hà nghỉ hưu theo chế độ, và chúc mừng ông Phạm Quang Ngọc (thứ hai bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV.
Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng tặng hoa các ông Đinh Chung Phụng, Chu Thanh Hà nghỉ hưu theo chế độ, và chúc mừng ông Phạm Quang Ngọc (thứ hai bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV.
Ngày 26/4, tại kỳ họp bất thường - kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Chung Phụng (nghỉ hưu theo chế độ); Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Thanh Hà (nghỉ hưu theo chế độ); Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng thời HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. 

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm