Những trường ở Hà Nội đi học lại từ 6/12 cần đáp ứng điều kiện gì?

TPO - Hà Nội cho phép học sinh lớp 9, 10, 11, 12  và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX toàn thành phố trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/12. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí dưới đây.
Những trường ở Hà Nội đi học lại từ 6/12 cần đáp ứng điều kiện gì? ảnh 1