Nghề huấn luyện chim ưng ở Dubai

Chim ưng là biểu tượng của sức mạnh lòng yêu nước, và nghề huấn luyện chim ưng được coi là nghề cha truyền con nối của nhiều gia đình ở Dubai.

Có thể bạn quan tâm