Có 1 kết quả :

Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng - những ngành “đứng sau” các dự án xây dựng hoành tráng

Ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng-Giống&khác gì với những điều bạn nghĩ?

Bên cạnh người kỹ sư thiết kế, thi công thì người lập kế hoạch, quản lý, giám sát các nguồn nhân lực, vật lực cũng đóng vai trò không thể thiếu trong sự ra đời của mọi công trình. Chính vì thế, lĩnh vực Xây dựng không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật mà còn có “sức mạnh mềm” thuộc về các ngành “tưởng lạ mà quen” như Kinh tế xây dựng hay Quản lý xây dựng.