Có 2 kết quả :

Ngành Hệ thống thông tin quản lý mang đến cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực

Ngành Hệ thống thông tin quản lý - 'người dẫn đường' của kỷ nguyên Big Data

Xu thế kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ đang tạo nên lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp. Trong đó, việc khai thác và phân tích một cách hiệu quả các hệ thống dữ liệu thu thập được từ ứng dụng công nghệ trở thành yêu cầu cốt lõi của các doanh nghiệp nếu muốn cạnh tranh hiệu quả trên thị trường thời đại 4.0.