Có 1 kết quả :

Công bố mô hình lớp học tương tác online với giáo viên Mỹ

Công bố mô hình lớp học tương tác online với giáo viên Mỹ

Ngày 20/12/2020, tại Hà Nội, Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School công bố mô hình lớp học tương tác online (live-class) với giáo viên Mỹ. Lớp học có sĩ số tối đa chỉ 15 học sinh sẽ giúp các em có nhiều cơ hội trao đổi trực tiếp với giáo viên, cũng như giúp giáo viên dễ dàng theo sát trình độ, sự tiến bộ của từng học viên trong lớp.