Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô

Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô
TPO - Không chỉ có những mẫu xe sang trọng đắt tiền, triển lãm ô tô VIMS 2016 còn là dịp để những bóng hồng từ bắc tới nam và cả những mỹ nhân ngoại quốc khoe sắc.
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 1
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 2
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 3
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 4
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 5
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 6
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 7
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 8
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 9
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 10
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 11
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 12
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 13
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 14
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 15
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 16
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 17
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 18
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 19
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 20
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 21
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 22
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 23
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 24
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 25
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 26
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 27
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 28
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 29
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 30
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 31
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 32
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 33
Mê mải với những bóng hồng bốc lửa tại triển lãm ô tô ảnh 34
MỚI - NÓNG