Có 162 kết quả :

Ảnh mang tính minh hoạ

Cấm đưa lao động sang nước ngoài làm nghề massage

TPO - Sau nhiều tranh luận về việc có nên cho phép lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage, Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấm đưa lao động sang nước ngoài làm việc đối với công việc này, và một số ngành khác.