Luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Lãnh đạo tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm cương vị lãnh đạo mới. Ảnh: CB
Lãnh đạo tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm cương vị lãnh đạo mới. Ảnh: CB
TPO - Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiện toàn cán bộ.

Ông Đỗ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh để bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phân công bà Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, phụ trách Tỉnh đoàn Cao Bằng và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều động ông Trịnh Sỹ Tài, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Điều động, phân công ông Vương Văn Võ, Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Cao Bằng ảnh 1 Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm và mong các đồng chí giữ cương vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .Ảnh: CB

Tiếp nhận ông Bế Đặng Chuyên, Chủ tịch UBND huyện Hòa An, đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động, luân chuyển ông Tô Vũ Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, đến công tác tại Thành ủy thành phố Cao Bằng, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều động, luân chuyển ông Lâm Đức Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đến công tác tại UBND huyện Hòa An, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hòa An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ định ông Phạm Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chỉ định ông Nông Thế Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch An.

Chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại UBND huyện Bảo Lạc, tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc. Chỉ định ông Đào Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình.

Điều động ông Nguyễn Ích Chánh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đến công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở này.

Điều động ông Lương Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND huyện Thạch An đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc. Điều động ông  Hà Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.

MỚI - NÓNG