Có 1 kết quả :

Để đạt trường nghề chất lượng cao, các trường phạt đạt toàn diện các tiêu chí, đặc biệt về chuẩn đầu ra. Ảnh: Phạm Thanh.

Trường CĐ chất lượng cao: Phải đạt tiêu chí liên kết DN, ra trường có việc

Để được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao, các trường phải đạt tiêu chí về liên kết doanh nghiệp trong đào tạo, tỷ lệ người học có việc làm khi ra trường, chất lượng người học được doanh nghiệp đánh giá đạt yêu cầu công việc… Đây là những tiêu chí trong Dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao, vừa được Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.