Có 3 kết quả :

Ảnh minh họa

Sau 14 năm anh đã đầu hàng mẹ

Những gì chúng tôi đã gây dựng, chăm chút cho cuộc sống cả hai, giờ chỉ còn là đống tro tàn bởi câu nói của mẹ anh "Mày hãy lấy vợ sinh con cho tao chết còn được nhắm mắt. Mày có muốn thấy tao chết không nhắm mắt không".