Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân rộng thí điểm thi tuyển lãnh đạo

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
TPO - Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển tại các bộ, ngành, địa phương.

Tinh giản 67.218 biên chế

Ngày 30/12, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế thời gian qua. Theo bà Trà, các bộ, ngành đã giảm 12 vụ và tương đương; tăng 7 cục và tương đương; cấp Tổng cục và tương đương tăng 2.

Còn tại địa phương, giảm 5 sở, ngành, cùng 973 phòng, 127 chi cục và giảm 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh.Với cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn.

 Liên quan đến việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại các bộ, ban, ngành. Kết quả có 14 cơ quan Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển với 30 vị trí và 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển, với 109 vị trí.

 Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển tại các bộ, ngành, địa phương và tiến hành tổng kết vào Quý IV năm 2022.

 Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn năm 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người, gồm: 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

 Trong số này có gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 12.000 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

 Cũng theo Thứ trưởng Nội vụ, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 hơn 247.300 người, giảm hơn 27.500 biên chế (giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

 Biên chế sự nghiệp năm 2021 hơn 1,78 triệu người, giảm 242.700 biên chế (giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay có hơn 1 triệu người, giảm 147.290 người.

Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân rộng thí điểm thi tuyển lãnh đạo ảnh 1 Quảng cảnh hội nghị tổng kết của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ có số Thứ trưởng vượt quy định

Liên quan đến số lượng cấp phó, Bộ Nội vụ cho biết, tại thời điểm ngày 10/10, Bộ Thông tin và Truyền thông có 3 Thứ trưởng (ít hơn 2); 6 bộ, ngành có 4 Thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1) gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Có 9 bộ, ngành 5 thứ trưởng và tương đương theo đúng quy định, gồm: Bộ Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

 Có 4 Bộ 6 thứ trưởng, riêng Bộ Ngoại giao thực hiện đúng quy định.

Còn lại các Bộ Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ vượt 1 thứ trưởng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định. Như vậy có 5 tổng cộng bộ vượt số lượng thứ trưởng so với quy định.

 Số cấp phó vượt được lý giải chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.

 Tính đến 31/12/2019, số lượng phó tổng cục trưởng và tương đương bình quân là 2,8; số lượng phó cục trưởng và tương đương bình quân là 2,9; số lượng phó vụ trưởng và tương đương bình quân là 2,5.

MỚI - NÓNG