Kiểm điểm Chủ tịch UBND Quận 5 và giám đốc Sở Tài chính TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5 chi lương cán bộ nhân viên sai quy định
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5 chi lương cán bộ nhân viên sai quy định
TPO - UBND TPHCM đã giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TPHCM kiểm điểm, rút kinh nghiệm với Chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính giai đoạn 2018 – 2020 liên quan đến công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài sản công.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu vừa thống nhất với kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM và giao Chủ tịch UBND quận 5 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm với tập thể, cá nhân có hạn chế, thiếu sót; tiến hành kiểm điểm cá nhân, đơn vị có liên quan trong quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TPHCM kiểm điểm, rút kinh nghiệm với Chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chính thời kỳ 2018 - 2020.

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo, các đơn vị phải hoàn thành và báo cáo UBND cùng Thanh tra TPHCM.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu yêu cầu Quận 5 phải chấm dứt tình trạng cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích thuê, xử lý dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án sắp xếp.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết mà không có đề án phải chấm dứt. Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu quận 5 thực hiện đúng phương án sắp xếp lại, xử lý với 86 địa chỉ nhà, đất công, trong đó có 75 trường hợp đang thực hiện và 11 trường hợp chưa thực hiện.

Bên cạnh đó, Quận 5 phải đề xuất phương án xử lý với 164 địa chỉ nhà, đất công để Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt phương án xử lý.

Số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập cần được kiểm tra tính hợp pháp. Các khoản chi không đúng mục đích, đối tượng sẽ được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, quận 5 phải giải quyết dứt điểm 16 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trước đó, Thanh tra TPHCM đã có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công tại quận 5 giai đoạn 2018-2020.

Kiểm điểm Chủ tịch UBND Quận 5 và giám đốc Sở Tài chính TPHCM ảnh 1

Kết luận của Thanh tra TPHCM chỉ ra nhiều vi phạm tại UBND Quận 5

Kết luận thanh tra đánh giá UBND quận 5 chưa kiên quyết, chủ động trong chỉ đạo công tác quản lý nhà, đất công. Công tác giám sát, thanh tra chưa thường xuyên, tổ chức phương án sắp xếp chưa nghiêm, để kéo dài nhiều năm. Vì vậy, việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả như phương án đã được UBND TPHCM phê duyệt.

Các đơn vị sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án, hoặc đề án chưa được duyệt đã thực hiện. Riêng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 trích chi lương từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước theo văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM từ năm 2013 là chưa phù hợp quy định pháp luật.

Thanh tra TPHCM nhận định Chủ tịch UBND quận 5 thiếu sót về trình tự, thủ tục khi tiến hành một cuộc thanh tra. Về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn vị này còn để tồn đọng 16 đơn chưa có kết quả giải quyết. Công tác giải quyết khiếu nại không đảm bảo trình tự, thủ tục. Nguyên nhân là hạn chế về nghiệp vụ của cán bộ.

Theo Thanh tra TPHCM, ngoài Chủ tịch UBND quận 5 phải chịu trách nhiệm với các sai sót trên, Sở Tài chính TPHCM cần rút kinh nghiệm trong việc chậm thẩm định, phê duyệt các đề án UBND quận 5 trình cũng như chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu.

MỚI - NÓNG