Có 10 kết quả :

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh

Những cái ngược đời của đại học Việt Nam

TP - Hôm qua, tại TP Hồ Chí Minh, Nhóm Đối thoại Giáo dục của GS Ngô Bảo Châu đã tổ chức hội thảo chuyên đề Cải cách giáo dục đại học. Trong ngày đầu tiên, tám diễn giả lần lượt đưa ra bức tranh phác thảo đại học Việt Nam từ các góc quan sát của mình, gồm quản trị đại học, tự chủ, tài chính - chất lượng và số hóa.