Kem Tràng Tiền đã bán trở lại

Kem Tràng Tiền đã bán trở lại
Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tràng Tiền, Hà Nội, Lê Kim Thắng cho biết sau bốn ngày kem Tràng Tiền ngừng sản xuất, sáng 17-11 cán bộ, công nhân viên công ty đã đi làm trở lại.

Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tràng Tiền Hà Trọng Nam cho biết HĐQT đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu về thanh toán lương kinh doanh của nhân viên tương đương 50% lợi nhuận kinh doanh kem của công ty trong tháng 10-2008 hơn 151 triệu đồng.

Đồng thời giao giám đốc cùng với đại diện HĐQT và công đoàn xây dựng cơ chế trả lương kinh doanh dựa trên số liệu về hiệu quả kinh doanh hằng tháng, theo tỉ lệ lợi nhuận thu được hằng tháng để HĐTQ phê duyệt và đưa vào áp dụng muộn nhất từ 1/1/2009.

Trong thời gian xây dựng quy chế lương mới, người lao động tiếp tục được hưởng chế độ lương hiệu quả kinh doanh là 50% lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh kem. “Riêng mức lương cơ bản được áp dụng bình thường không thay đổi” - ông Nam nói.

Theo Xuân Long
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm